golf

Kobieta i golf

Kobieta i golf

Profesjonalne rozgrywki między paniami na dobre zawitały na pola golfowe dopiero po II Wojnie Światowej. Do tego czasu, kobieta grająca profesjonalnie w golfa była zjawiskiem rzadkim. Mimo tego, że gra w golfa w wykonaniu kobiet na przełomie XIX i XX wieku polegała głównie na rozgrywkach amatorskich, to w okresie tym zapisało się parę faktów, które […]

Historia Golfa w Polsce

Historia Golfa w Polsce

Zachodnie tereny Polski zaraziły się golfem w pierwszej kolejności. Śmiało można powiedzieć, że kolebką polskiego golfa był Dolny Śląsk. Miało to związek z wpływami Niemców zamieszkujących zachodnie tereny kraju. To właśnie oni przyczynili się do zakorzenienia mody na golf, który wówczas postrzegany był jako ekskluzywny sport uprawiany przez reprezentantów wyższych sfer. Propagowanie gry w golfa […]

Historia golfa – część II

Historia golfa – część II

Przełom XIX i XX wieku przyniósł ostateczne ustalenia dotyczące zasad gry w golfa, które, notabene, przetrwały do dziś. Komitetem, który zaczął sprawować pieczę nad porządkiem w świecie golfa okrzyknięto Komitet Zarządzający Royal and Ancient Golf Club w St. Andrews oraz United States Golf Association. Komitety zajęły się monitorowaniem przestrzegania zasad gry w golfa, jak i […]

Historia golfa – część I

Historia golfa – część I

W gruncie rzeczy, nikt nie jest w stanie dokładnie stwierdzić, jak daleko sięga swoimi korzeniami golf. Już w Średniowieczu pojawiło się kilka sportów, które bardzo przypominały przodków dzisiejszego golfa. Powszechnie jednak uznaje się, że kolebką golfa jest Szkocja, a na datę jego powstania wskazuje się rok 1424. Z uwagi na fakt, że pierwsza wzmianka o […]