Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu GRAWGOLFA.PL

Wstęp

Portal  GRAWGOLFA.PL  jest serwisem internetowym prowadzonym przez Agencję Komunikacji Medialnej Media&Work z siedzibą we Wrocławiu.

Poniższy tekst stanowi formę porozumienia pomiędzy firmą Media&Work a wszystkimi osobami korzystającymi z Serwisu – czyli jego Użytkownikami.

Odpowiedzialność

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych tematyką portalu.

Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej   jest upoważniona do wykorzystywania prezentowanych w Serwisie danych i posiada odpowiednie zezwolenia.

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Media&Work mogą być uznane za rzetelne.

Media&Work dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej Agencję Komunikacji Medialnej Media&Work.

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Agencję Komunikacji Medialnej MediaWork.

Ochrona prywatności

Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Nie wymaga się od Użytkownika przedstawiania jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację, z wyjątkiem ankiet i konkursów, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści naszej strony internetowej są chronione prawami autorskimi, kontrolowane i aktualizowane regularnie. Mimo stałych aktualizacji może się jednak zdarzyć, że dane zamieszczone na naszej stronie ulegną dezaktualizacji, zanim dokonamy zmiany. Dlatego informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, ani nie udzielamy gwarancji co do poprawności, kompletności i aktualności informacji zawartych na naszej stronie internetowej. To samo dotyczy też wszystkich innych stron internetowych, do których zamieściliśmy na naszej stronie odsyłacze (linki). Nie ponosimy też jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści publikowane na tych stronach, ani też nie mamy na nie żadnego wpływu. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian i /lub uzupełniania już opublikowanych na naszych stronach informacji. Treści i struktura naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Powielanie informacji oraz danych, a w szczególności wykorzystanie zamieszczonych tu tekstów, fragmentów tekstów jak i obrazów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody.