Nowoczesna technologia w golfie – dalmierz laserowy

Nowoczesna technologia może w zdecydowany sposób ułatwić każdą sferę naszego życia – także sportową. Od pewnego czasu golf również stosuje na szeroką skalę elektroniczne nowinki, które podwyższają przyjemność z gry. Szczególnym przykładem gadżetu używanego w golfie jest dalmierz laserowy znany także jako Laser Target Marker.

Dalmierz laserowy
źródło: lem.nioa.com.au

Czym dokładnie jest dalmierz? Jest miernikiem, który pomaga ustalić, na jaką odległość została posłana piłeczka i nie tylko. Urządzenie ułatwia graczom rozpoznanie terenu i opracowanie lepszej strategii działania. LTM jest wykorzystywany na szeroką skalę także w budownictwie (w tym w projektowaniu i odmierzaniu pól golfowych). Dzięki technologii dalmierzy można bez problemu dopasować odpowiedni kij do danego uderzenia – znając odległość do dołka, można lepiej dostosować siłę strzału.

Jak to działa…

Pomiar odległości
źródło: builtforegolf.com

Pomiar odległości uzyskiwany jest przez wysłanie promienia lasera w kierunku danego obiektu (np. piłeczki golfowej) i zmierzeniu czasu po jakim odbity promień powróci do dalmierza. To właśnie czas, w jakim informacja zwrotna dotrze do LTM, jest podstawą do obliczenia dokładnej odległości. Konwersja zachodzi tutaj automatycznie – trzeba jedynie nacisnąć odpowiedni guzik, co jest praktyczne dla osób nie interesujących się elektronicznymi nowinkami i nie mających technicznych predyspozycji.

Dokonała precyzja…

Technologia odporna na zmianę pogody
źródło: pocket-lint.com

Profesjonalne dalmierze potrafią dokładnie przeanalizować pole golfowe i podać nam odległości od danych obiektów także w ciężkich warunkach pogodowych. Nowoczesne ulepszenia sprawiły, że nawet mgła i deszcz nie przeszkodzą w wykonaniu pomiarów – urządzenie skanuje przestrzeń i automatycznie ignoruje wszelkie pyłki czy krople, niwelując niedokładności wynikające z utrudnionej widoczności.

Zgodność z zasadami gry…

Dalmierz laserowy
źródło: leaderboardgolf.co.uk

Kwestią niejednoznaczną jest przepisowe wykorzystanie dalmierzy laserowych w trakcie rozgrywania turniejów golfowych. Zgodnie z punktem 14-3 b) regulaminu Polskiego Związku Golfa zabrania się korzystania z nietypowych urządzeń: ,,W celu określenia lub mierzenia odległości oraz oceny warunków, które mogą wpłynąć na jego grę”. W praktyce jednak PZG dopuszcza do gry wybrane typy dalmierzy przedstawione przez gracza przed turniejem. Jest to zgodne z wyjątkiem od zasady 14-3, która dopuszcza użycie gadżetu w przypadku gdy: ,,Komitet uważa, że użycie sprzętu lub urządzenia nie daje graczowi żadnej nieuzasadnionej przewagi w stosunku do innych graczy”.

Dawid Reps

grawgolfa.pl

Comments are closed.