Naukowe dowody na azjatyckie korzenie gry w golfa

Do tej pory grę w golfa postrzegano, jako wytwór Holendrów lub też Szkotów. Istnieją jednak historyczne dowody na to, że już w Starożytnej Azji istniał sport do złudzenia przypominający grę w golfa. Teoria ta jest dosyć świeża, aczkolwiek niewątpliwe rzuca nowe światło na pochodzenie gry w golfa. Naukowcy są na etapie wnikliwych badań źródeł, które mają potwierdzić ich teorię. Utrudnieniem dla zachodnich naukowców jest jednak fakt, iż większość dostępnych im źródeł zawierających rzekome informacje na temat starożytnych korzeni golfa jest w języku Chińskim.

Przypuszczenia naukowców dotyczące azjatyckich korzeni gry w golfa oparte są na materiałach źródłowych opisujących grę, przy pomocy piłeczki oraz kija, przypominającą zasadami współczesnego golfa.

Według chińskiego profesora biorącego udział w badaniach – Linga Honglinga, pierwsze zapiski dotyczące pierwowzoru golfa, który wówczas nosił nazwę ‘Chuiwan’ (gdzie ‘chui’ oznacza w języku chińskim uderzanie, a ‘wan’ małą piłeczkę) sięgają 943 roku n.e.. Zapiski bezpośrednio nawiązujące oraz opisujące grę Chuiwan przypisuje się członkowi chińskiej Dynastii SongWei Tai. Z notatek Wei Tai wynika, że starożytna gra polegała na uderzeniu piłki za pomocą kija w taki sposób, aby trafiła do dołka – na tej podstawie stwierdzono, że istnieje silna zależność pomiędzy Chuiwan a współczesnym golfem.

Co więcej, profesor Ling Hongling jest zdania, że sport  Chuiwan obecny był w Chinach jeszcze przed pojawieniem się golfa w Holandii i Szkocji, a także, że w XII oraz XIII wieku podróżujący  do Europy Mongołowie zapoczątkowali w niej grę zwaną w późniejszym okresie golfem. Dowodami, które świadczą o propagowaniu Chuiwan w Europie i datowane są na okres przypadający wcześniej niż, do tej pory uważane za pierwsze, zapiski o golfie, są liczne malowidła ścienne oraz obrazy. Jednak najbardziej znaczącym dowodem w tej sprawie jest porównanie przez naukowców monografii Wan Jing opublikowanej w 1282 roku z  wczesnymi książkami na temat gry w golfa. Oba źródła są spisem identycznych zasad i zarazem potwierdzeniem teorii o azjatyckich korzeniach gry w golfa.

Za najbardziej zagorzałych zwolenników oraz propagatora gry Chuiwan uważa się cesarza Huizonga oraz jego wnuka cesarza Zhangzonga, którzy traktowali Chuiwan, jako nieodłączny element swojego stylu życia. Rozgrywki pomiędzy władcami postrzegane były za rozrywkę najwyższych lotów. Kije do gry w większości wykonane były z metali szlachetnych, nie rzadko wysadzane były także kamieniami szlachetnymi. Za panowania Dynastii Ming gra zyskała na jeszcze większej popularności. Przygasła ona jednak w połowie okresu panowania Dynastii Ming – ślad w zapiskach historycznych na temat gry Chuiwan w tym czasie zaciera się. Spadek zainteresowania grą Chuiwan doprowadził w konsekwencji do całkowitego zaniku prototypu gry w golfa. Nic więc dziwnego, że późniejsze pokolenia Azjatów postrzegały grę Chuiwan za zupełnie obcą.

Powyższe dowody są w dalszym ciągu niezgłębionym dla naukowców tematem, jednak fakty, które do tej pory udało im się ustalić wyraźnie wskazują sport Chuiwan, za najstarszego przodka golfa o niemalże identycznych zasadach gry.

Źródło: golf-information.info

Oprac. PP

Portal Grawgolfa.pl

LOGO GRAWGOLFA.PL

Comments are closed.