Jak obliczać handicap?

Handicap (HCP) to, najprościej rzecz ujmując, stopień umiejętności gracza określany liczbowo. Im niższy handicap, tym lepszy poziom gry gracza. Ten sposób rozróżniania zdolności gracza powstał głównie w celu wyrównania szans w rozgrywkach amatorskich – gracze zawodowi nie posługują się handicapami, czyli mają handicap „0”.

Handicap oblicza się na podstawie przeciętnej ilości uderzeń , jakie musi wykonać gracz w danej rundzie. Po zakończeniu gry gracz odejmuje uzyskany na polu handicap od ogólnego wyniku gry, co w rezultacie daje wynik pozwalający na tworzenie klasyfikacji zawodników pod względem ich faktycznych umiejętności. System ten pozwala na wyrównaną i sprawną grę na polu golfowym oraz umożliwia graczom czerpanie większej satysfakcji płynącej z gry z zawodnikami na tym samym poziomie.

W celu potwierdzenia swojego handicapu, gracz, przed rozpoczęciem gry, może być poproszony o okazanie karty handicapowej lub certyfikatu poświadczającego dany stopień umiejętności.

Z reguły obliczanie handicapu regulowane jest przez wytyczne ustalone w danym kraju. W Polsce zgodnie z regulacjami EGA przyjęto maksymalny ‘handicap dokładny’ równy 36,0 zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn (HCP 36). Wyliczanie umiejętności zawodnika polega w tym przypadku na dodaniu określonej liczby uderzeń (‘liczba całkowita’) w rozgrywce, parametrów pola oraz ‘handicapu dokładnego’.

Obliczanie handicapu samodzielnie może początkowo przysporzyć  sporo problemów, dlatego warto skonsultować się z osobą kompetentną w tej dziedzinie lub skorzystać z pomocy stron internetowych wyliczających handicap za pomocą specjalnych kalkulatorów.

Warto pamiętać, że handicap gracza, który grywa w golfa regularnie zmienia się na przestrzeni jego amatorskiej ‘kariery golfowej’. Często jednak, rozgrywki mają charakter czysto towarzyski i handicap nie ma podczas nich większego znaczenia.

Grawgolfa.pl

 

Comments are closed.